nieuwsbrief Lilian Bults

Lilian Bults, mens & organisatie maakt deel uit van een professioneel netwerk

LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie & andere Begeleidingsvormen) Registratie: S11789
Collega Nanda Dolman
Collega Nicolien Verrips
Collega Inge Verweij
Collega Irene Vos (Yoga Ommen)
Haptotherapiepraktijk de Ruimte

Referenties

Lilian Bults, mens & organisatie werkt samen met een groot aantal organisaties:
Azora, woon- en zorgcentra • Baalderborg Groep, gehandicapten en ouderenzorg • Bethanië, woon- zorg en dienstencentrum • Bibliotheek Salland • Bureau Jeugdzorg Overijssel • Carinova, thuiszorg • Carinova, woonzorg • Coda Museum Apeldoorn • Deltion College, onderwijs • Deventer ziekenhuizen • Fresena-Salland BV, handelsonderneming • Gemeente Deventer • GOM, schoonhouden • Greijdanus college • Hogeschool Windesheim • Hospice Hardenberg • Humanitas Deventer, vrijwilligersorganisatie • Icare, verpleging en verzorging • InteraktContour • Isala academie, ziekenhuis • JSO • Kadera, aanpak huiselijk geweld • Kringloopwinkel Twello • Landstede Groep, onderwijs • Menso Alting, MBO-onderwijs • Natuur en Milieu Overijssel • Nuborgh College • De Parabool, woon- en zorgcentra • RIBW IJssel-Vecht • 't Dijkhuis, woon- en zorgcentrum • Saxenburgh Groep, zorginstellingen • Sein Zwolle, expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde • Siriz, hulp bij onbedoelde zwangerschap • Stichting Bijeen, openbaar basisonderwijs Hoogeveen • Stichting Kinderopvang Zwartewaterland • Stichting de Mare, openbaar basisonderwijs Salland • Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg • SWZ, Zwolse woningstichting • Trias, ondersteunt bij opvoeden en opgroeien • Vakcollege Noordoostpolder • Van Dijk Educatie • VolkerWessels, bouw • VPCO Hasselt • IJsselheem, woon- en zorgcentra ouderen • Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, ouderenzorg

Daarnaast weten ook veel klanten ons op persoonlijke titel te vinden.

Lees onderstaand enkele van onze klantreacties:
 

Individuele coaching

 • 'Het bijzondere van het gewone' en dat is wat jij in elk mens probeert naar boven te halen. En dat lukt je heel goed!
  Aimée Roumans, manager P&O Baalderborg Groep

 • Een plek waar ik, geconfronteerd met een lastige werksituatie, op zoek kon gaan naar alle facetten van de situatie en waarbij ik professioneel en plezierig ben geholpen door Lilian.
  Ineke, vertrouwenspersoon in de zorg

 • Binnen onze gesprekken ben ik voldoende bewust geworden van mijn persoon, waarom ik ben zoals ik ben. Hoe ik het komt dat ik als persoon zo gevormd ben, welke factoren mij in de weg zaten om reëel en rationeel te kunnen blijven en waar mijn gevoelige, kwetsbare kanten liggen. Vooral waarom ik zo geraakt was tijdens de besprekingen omtrent mijn functiewaardering heeft veel duidelijkheid gebracht. Die bewustwording heeft mij ontzettend goed gedaan en mij op de juiste weg geholpen om te dealen met mijzelf. Ik slaap beter, heb veel minder last van migraine en huilbuien. Ik ben meer de zonnige zijde gaan zien en ben mijn leven gaan waarderen.
  Anoniem

 • Ik kwam met de vraag bij Lilian of ik mijn werk nog wel leuk vond, past dit wel bij mij.
  Lilian nam de tijd en ruimte om onderwerpen te bespreken die op dat moment aan de orde waren. Het gaf me inzichten en maakte dat ik weer sterker in mijn eigen schoenen ging staan. Bij de start had ik veel bevestiging nodig, na een aantal gesprekken ging ik de regie weer meer naar me toe trekken en ik mijn eigen kracht staan.
  Ik kijk heel positief terug op het traject met Lilian. Ik ben heel blij dat ik aan de bel heb getrokken op het moment dat ik dit heb gedaan. Er gebeurde teveel en ik kon alle ballen niet hoog houden. Door stil te gaan staan bij mezelf en mezelf de ruimte te geven, kwam ik weer terug in mijn eigen kracht.
  Wendy, teamleider gehandicaptenzorg

 • Ik heb mezelf aangeleerd dagelijks even in de helikopter te stappen en mijn handelen te bekijken.
  Leerkracht basisonderwijs

 • Lilian is een erg krachtig persoon die je echt kan motiveren om dingen te gaan ondernemen en een luisterend oor biedt wanneer je dit nodig hebt.
  Kim, student

Loopbaanbegeleiding

 • Ik heb een uitgebreid coaching traject afgerond bij Lilian Bults en haar team, dit om te komen tot een nieuwe stap in mijn loopbaan. Het traject raakte 3 elementen, te weten:  loopbaanbegeleiding (door Lilian zelf), training social media en digitaal werken (door Inge Verweij) en een DISC test en bespreking (door Anette Ludikhuize). Geweldig om te ervaren hoeveel passie, professionaliteit, plezier én mensenkennis zij aan de dag leggen om te komen tot een prachtig resultaat; het gevolgde coaching traject heeft er zeker toe bijgedragen dat ik nu een pracht job heb bij Econocom/GemLease in Nieuwegein, waar ik mijzelf als een vis in het water voel. Ik kan een ieder adviseren om Lilian en haar team in te schakelen voor een coachings- en/of trainingstraject.
  Job Pellen Econocom/GemLease

 • Mijn kwaliteiten en vaardigheden heb ik weer scherp in beeld. Dat hielp mij om een nieuwe baan te vinden.
  Wijkverpleegkundige

Teambegeleiding

 • Ik heb Lilian Bults leren kennen als een zeer ervaren en professionele trainer/coach die een aantal teams, maar ook individuele medewerkers bij mij heeft gecoacht. Lilian kan spelenderwijs een probleem boven tafel krijgen en treedt dan meteen op als verbindende schakel. Ze is energiek, warm, inspirerend en professioneel. Ze leeft zich in in de mens die ze voor zich heeft en creëert op die manier een gevoel van veiligheid. Zij is als geen ander in staat een medewerker/team kritisch naar de omgeving en zichzelf te laten kijken. Zij gaat daarin zeker de confrontatie niet uit de weg, maar op een zodanige wijze dat het de medewerker en het team naar een hoger plan brengt.
  Voor mij als directeur is zij een prettige sparringpartner die voorziet in duidelijke offertes en rapportages over de behaalde resultaten.
  Jackie van Beek, directeur bestuurder 't Dijkhuis

 • Samen met Lilian is de Stromenbuurt gestart met teambuilding om te groeien naar een zelfstandig team. Door middel van creatieve werkvormen zijn de belangrijke kernwaarden uitgebeeld.
  Veel organisaties staan voor de uitdaging om de omslag te maken naar zelfstandige teams met professionals. De coaching van Lilian helpt ons bij het maken van deze omslag, vooral vanwege haar creativiteit en de wijze waarop zij weet aan te sluiten bij wat leeft.
  Daniëlle Westrik, teammanager Stromenbuurt (Zonnehuis Zwolle)

 • Vakvrouw, met oog voor details.
  Deelnemer teamcoaching onderwijsinstelling

 • Dankzij enkele teambuilding sessies met Lilian zijn de kwaliteiten van het team duidelijk geworden en werd voor iedereen ook duidelijk hoe je met iemand met tegengestelde kwaliteiten om kan gaan. Dit is de sfeer en kracht van het team heel erg ten goede gekomen en helpt ook zeker bij het zelfstandig worden van het team.
  Dineke, coördinator zorg

 • Al mijn onderwijsassistenten zijn door Lilian Bults als team geschoold. De reacties van de collega's waren unaniem positief. De scholing was precies op maat gesneden en de theorie werd op een uitstekende manier gemixt met praktische handreikingen. En dat alles in een goede sfeer. De gevolgen zijn nog steeds in de organisatie merkbaar.
  Wilco Leeflang, locatiedirecteur Nuborgh College Oostenlicht

Organisatieadvies

 • Lilian is zeer professioneel en ziet snel de vraag achter de vraag. Ze weet de juiste zaken aan de orde te stellen en op die manier mensen aan te zetten tot het denken in oplossingen.
  Engelien Winkels

 • Na een eerste verkennend gesprek, kwam ze met een uitstekend plan van aanpak. Ze stelt de juiste vragen. Dat vind ik knap. Lilian kan de vraag die op tafel ligt goed vertalen naar de medewerkers. Ze is scherp, doorziet situaties snel en weet mensen te motiveren zaken anders aan te pakken.
  Elizabeth de Velde, directeur Vakcollege Noordoostpolder

 • Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland (SKZ) heeft een verandering in gang gezet ten aanzien van taken en rollen van het managementteam. We hebben hierbij organisatieadvies gekregen van Lilian, met als resultaat dat we tot een goede rolverdeling zijn gekomen, waarbij de MT-leden in hun kracht zijn gezet.
  Ik kan u het organisatieadvieswerk door Lilian Bults van harte aan bevelen.
  Jannet Hoentjen, directeur SKZ

Supervisie en intervisie

 • Regelmatig maken wij gebruik van Lilian's expertise als supervisor of coach. Over de wijze waarop zij een aantal van onze verpleegkundigen en verzorgenden heeft begeleid, zijn zowel de supervisanten zelf als hun leidinggevenden zeer tevreden. Lilian is ook zeer goed in staat gebleken om intervisiegroepen te begeleiden en problemen binnen teams bespreekbaar te maken en deze samen met het betreffende team aan te pakken en op te lossen. Kortom: een veelzijdige vrouw waarmee het heel prettig werken is.
  Mea Koopman, opleidingsadviseur bij een grote zorginstelling

 • Ik kijk terug op een supervisietraject waarin ik geleerd heb om te leven in verbondenheid met mijzelf, mijzelf te voeden met positieve gedachten. Vanuit mijn opleiding heb ik veel geleerd over bovenstaande begrippen. Tijdens mijn supervisie heb ik mogen ontdekken hoe ik vanuit deze principes leef!! Dit heeft mij nieuwe energie gegeven en meer ontspanning in mijn leven, ik ben minder oordelend geworden naar mijzelf en daardoor ook naar anderen. Ik heb zoveel meer te geven zowel op mijn werk als in mijn privé leven. Lilian is een warm puur mens, zeer professioneel en ontzettend scherp waardoor je naar binnen gaat kijken en uitkomt bij je pure zelf!
  Maatschappelijk werker bij Siriz

 • Lilian heeft mij met behulp van meerdere methodieken inzicht gegeven in mijn kwaliteiten en valkuilen. Dit heeft mij privé als ook op mijn werk erg veel rust, duidelijkheid en zekerheid gegeven.
  Mariëlle, coördinerend wijkverpleegkundige

Reïntegratietrajecten (burn-out en stress)

 • Met de woorden 'Dank je wel voor alle lessen, ik ben er klaar voor', nam ik afscheid van een periode waar ik met een goed gevoel op terug kijk. Toen ik startte met het traject had ik het gevoel dat mijn accu leeg was. Ik worstelde met de hoeveelheid werk, die vanuit de organisatie op mijn bordje werd gelegd. Ik was doodmoe, maar probeerde wanhopig om alle ballen in de lucht te houden. Het coachtraject heeft mij veel gebracht. Er was de veiligheid om zaken te bespreken en naar mijn eigen handelen te kijken. Het gaf mij kennis en inzicht. Met het richten op doelen en door zaken structureel te plannen, kreeg ik weer regie over mijn agenda. Iets uitbesteden waar ik geen tijd voor had? Ik deed het liefst alles zelf.
  Momenteel besteed ik zaken uit waar ik geen tijd voor heb (of waar ik niet goed in ben). Ik zorg voor een duidelijke vraag, maar hou de regie. Tijdens ieder gesprek kreeg ik opdrachten mee om in de praktijk mee aan de slag te gaan. Stapje voor stapje leerde ik... met vallen en opstaan. En nu .. 'ben ik er klaar voor'. Klaar voor mijn management opleiding. Klaar om als leidinggevende te werken in een organisatie in beweging. Klaar om als leidinggevende sturing te geven aan een groot team.
  Operationeel leidinggevende Isala klinieken

 • Lilian heeft mij geleerd om af en toe stil te staan, in gesprek te gaan met mezelf en daardoor bewust te worden van mijn gedachten en gevoelens. Dit heeft mij erg geholpen in het tonen van mijn kwetsbaarheid, want dat maakt mij juist krachtig! Lilian is een fijne coach die precies de juiste vragen weet te stellen. Soms confronterend maar wat ben ik er sterker uitgekomen!
  Inge, verpleegkundige Carinova