nieuwsbrief Lilian Bults

Organisatieadvies

Directies en Managementteams waarvan de organisatie in beweging is, hebben soms behoefte aan een professionele buitenstaander die tijdelijk meedenkt en adviezen geeft. Iemand met een frisse blik, iemand die de kritische vragen stelt en op deze manier meehelpt helder te krijgen welke richting de organisatie op zou kunnen bewegen.

Lilian Bults, mens & organisatie heeft ervaring met dit soort trajecten. Zij kan meedenken bij het opstellen van meerjarenplannen. Maar ook in verandertrajecten of bij andere vraagstukken binnen uw organisatie is zij graag uw partner die van buitenaf meedenkt en zaken in beweging brengt.

Onze aanpak: Samen de vraag scherp formuleren
In een eerste gesprek gaan we samen met u als opdrachtgever op zoek naar de achterliggende vraag. Wat is er precies aan de hand? Welk dilemma ligt er? Welk vraagstuk wil het management beantwoorden? Als dat scherp in beeld is, maken we een voorstel op maat voor een begeleidingstraject. Als u hiermee akkoord gaat, dan gaan we aan de slag.

Met maatwerk op zoek naar de juiste koers
Omdat het hier om specifiek maatwerk gaat, is het niet aan te geven hoe zo’n traject er exact uitziet. Afhankelijk van de vraag en de uitkomsten van de analysefase maken we een plan van aanpak. We formuleren heldere acties en betrekken hier zo veel mogelijk mensen binnen de organisatie bij. Ook de implementatie van dit plan kan Lilian Bults, mens & organisatie voor u faciliteren.