nieuwsbrief Lilian Bults

Supervisie en intervisie

Voor iedereen die wil leren van de eigen werkervaringen en open staat voor nieuwe inzichten, is supervisie of intervisie een goede methode. Er is sprake van supervisie als u individueel aan de slag gaat met een geregistreerd supervisor. Doet u dit in groepsverband, dan heet dit intervisie. Lilian Bults, mens & organisatie is geregistreerd supervisor bij LVSC.

Onze aanpak: doelen en resultaat in beeld brengen
Het eerste gesprek is een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We stellen de doelen op en bespreken het gewenst resultaat. Op basis daarvan maken wij een plan van aanpak op maat. Als u daarmee instemt, gaan we in een serie van minimaal tien gesprekken van anderhalf uur samen aan de slag.

Supervisie: samen reflecteren op werksituaties
Uw ervaringen en wensen staan centraal. U bepaalt wat er in de gesprekken aan de orde komt. Samen nemen we een aantal werksituaties onder de loep. Wat was uw aandeel hierin? Hoe heb u zich opgesteld? Wat ging daarbij goed en wat kan beter? Als u zich hiervan telkens weer bewust bent, dan versterkt dit uw persoonlijk en professioneel leiderschap. Na ieder gesprek schrijft u zelf een ‘reflectieverslag’. Zo heeft u aan het eind van het traject een mooi verslag van al uw leerervaringen en inzichten.

Intervisie: in kleine groepen werkervaringen delen
Samen leren van elkaars ervaringen. Hoe mooi is dat? Onder begeleiding van Lilian Bults, mens & organisatie is het mogelijk. Met onze werkvormen en intervisietechnieken verhelderen we samen situaties en leren de deelnemers van elkaar. Na de opstart van het proces, kan in veel gevallen de intervisie na een aantal bijeenkomsten door de groep zelf gedaan worden.

Intervisie voor managers en bestuurders
Managers en bestuurders hebben in hun werk ook mensen om zich heen nodig waar ze van kunnen leren en zo kunnen groeien in hun functie. Niet in alle gevallen kan dit binnen hun bedrijf of organisatie. Juist door de diversiteit van organisaties binnen de groep wordt de intervisie van grote meerwaarde.