Spring naar content

Individuele coaching

Individuele begeleiding is er voor iedereen die in een situatie terecht is gekomen waarin hij het zelf even niet meer overziet. Iedereen komt wel eens in zo’n situatie terecht. Lilian Bults, mens & organisatie neemt de tijd voor u, stelt vragen en zet haar kennis en vaardigheden graag voor u in.

In een vrijblijvend, oriënterend gesprek zoeken we samen naar de vragen die u bezighouden en naar de manier waarop we de antwoorden hierop kunnen vinden. We maken een plan van aanpak met daarin afspraken over de doelen, het gewenste resultaat en de manier waarop de begeleiding plaatsvindt. Ook bepalen we samen hoe lang de begeleiding gaat duren en hoe vaak we elkaar gaan ontmoeten.

Bij de start van het traject beginnen we met het naar boven halen van uw inspiratiebronnen, waarden en kwaliteiten. Als we die kennen, kunnen we daarop verder bouwen en vinden we de juiste wegen naar de antwoorden op uw vragen. We maken daarbij gebruik van verschillende methoden en technieken. Ook wandelcoaching kan een goede manier zijn om tot nieuwe inzichten te komen.

Afstemming met werkgever
Als het gaat om een coachingstraject waarin het werk centraal staat, dan is een drie-gesprek met de werkgever gewenst. We maken altijd duidelijke afspraken over het doel en de duur van het traject. Na afloop van het traject evalueren we, bij voorkeur met de werkgever erbij aanwezig, of de doelen gehaald zijn en op welke wijze uw nieuwe inzichten in de werksituatie toegepast kunnen worden.

Scroll naar boven