Spring naar content

Intervisie

Interesse in een groep speciaal voor startende leidinggevenden?

Voor iedereen die wil leren van de eigen werkervaringen en openstaat voor nieuwe inzichten, is supervisie of intervisie een goede methode. Intervisie vindt plaats in groepsverband waarbij de deelnemers in een soortgelijke functie werkzaam zijn.

Intervisie: in kleine groepen werkervaringen delen
Samen leren van elkaars ervaringen. Onder begeleiding van Lilian Bults, mens & organisatie is het mogelijk. Met onze werkvormen en intervisietechnieken verhelderen we samen situaties en leren de deelnemers van elkaar. Na de opstart van het proces, kan in veel gevallen de intervisie na een aantal bijeenkomsten door de groep zelf gedaan worden.

Intervisie voor bestuurders, managers en leidinggevenden
Samen met gelijkstemden uit verschillende bedrijven of organisaties uw vraagstukken bespreken. Bestuurders, managers en leidinggevenden hebben in hun werk ook mensen om zich heen nodig waar ze van kunnen leren, knellende situaties mee kunnen bespreken en zo kunnen groeien in hun functie. Niet altijd kan dit binnen het eigen bedrijf of binnen de eigen organisatie. Juist door de diversiteit van organisaties binnen de intervisiegroep wordt het gesprek van grote meerwaarde.

Lilian Bults, mens & organisatie is geregistreerd supervisor bij de LVSC.

Scroll naar boven